Informatie over het lidmaatschap en contributie.

 

Aanmelden.

Lid worden van T.V. Reek gaat via het digitale inschrijfformulier nieuwe leden. Na het invullen van dit formulier stuurt de ledenadministratie een bevestiging naar je toe. Het lidmaatschap gaat direct in na ontvangst van de bevestiging.  Als je lid bent van T.V. Reek word je ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Als je lid wil worden, dan kun je je hier aanmelden. 

Wij verwijzen je naar onze privacy verklaring voor een nadere toelichting hoe wij omgaan met jouw gegevens. 

De KNLTB ClubApp.

Als je lid bent van T.V. Reek, dan kun je gebruik maken van de gratis KNLTB Clubapp. Via deze app kun je onder andere banen reserveren. Klik hier voor meer informatie over de app en waar je deze kunt downloaden.

Contributie m.i.v. 1 januari 2023. 

Lidmaatschap senioren junioren
Gehele jaar €  105,- €   40,-
Aanmelding in januari/februari/maart €  105,- €   40,-
Aanmelding in april/mei/juni €   90,- €   35,-
Aanmelding in juli/augustus/september €   70,- €   25,-
Aanmelding in oktober/november/december €   35,- €   15,-
Proeflidmaatschap voor 3 maanden €   35,- €   15,-
Zomerlidmaatschap voor 3 maanden  €   35,- €   15,-
Aanmelding na zomerlidmaatschap €   35,- €   15,-
Rustende leden per jaar €  10,- €  10,-

 

Betaling van de contributie.

Betaling van de contributie is alleen mogelijk door middel van automatische incasso. Bij het aangaan van het lidmaatschap is hiervoor een machtiging ingevuld. De jaarlijks verschuldigde contributie wordt in de periode januari – april geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer.

Wijziging gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, nieuwe pasfoto).

Telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer: deze kun je zelf wijzigingen. Je kunt ook een nieuwe pasfoto uploaden. Dit kan op 2 manieren:

  • via deze website.  Ga bovenin het scherm naar "Mijn Club". Nadat je ingelogd bent, ga je naar "mijn profiel" , hier kun je de gegevens wijzigen.
  • via de KNLTB clubApp (hier kun je niet je bankrekeningnummer wijzigen). Ga hiervoor naar tabblad "...Meer", klik vervolgens rechtsboven op de 3 horizontale strepen en kies vervolgens voor "Bewerk".  Wijzig je gegevens en klik vervolgens op "Gereed". 

Alle overige gegevens kun je niet zelf wijzigen. Geef de wijziging door aan [email protected].  

Opzegging lidmaatschap. 

Opzegging van lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december en kan door een mail te sturen naar [email protected] . Per 1 januari van het jaar daarop wordt het lidmaatschap beëindigd.

Bar- en/of schoonmaakdiensten.

Voor senioren geldt:

  • Minimaal 2 bar- of 4 schoonmaakdiensten per jaar behoudens actieve commissie- en bestuursleden die minimaal 15 uur per jaar besteden aan commissie- of bestuurswerkzaamheden.
  • Eventueel af te kopen voor € 25 per dienst.

Zie verder hier voor de informatie over bar en schoonmaakdiensten.