Commissies

Binnen TV Reek zijn veel commissies actief. Iedere commissie heeft binnen het Bestuur een aanspreekpunt. De communicatie naar de leden verloopt veelal  de WhatsAppgroep “TV Reek berichten App”. 

Onderstaande commissies zijn actief binnen T.V. Reek met vermelding van de contactpersoon en mailadres waarop de commissie bereikbaar is.  

Commissie Contactpersoon mailadres
Baan en buitenonderhoud Arnold van Boxtel [email protected]
Bardiensten Monique van der Schans [email protected]
Competitie Rik Janssen [email protected]
Continuïteitscommissie Mark van Heck [email protected]
Husselavond Annemarie Venderbosch [email protected]
Inkoop Hedwig van Poppelen [email protected]
Jeugdcommissie Judith van de Ven [email protected]
Ledenadministratie Ellen van der Doelen [email protected]
Open toernooien Jose vd Sanden (ad interim) [email protected]
Onderhoud binnen Monique van de Schans  [email protected] 
Seniorencommissie nog op te richten                                               
Site en Social media Kim Pennings [email protected]
Sponsorcommissie Gijs Bossers  (ad interim) [email protected]
Trainingen Anet Reijnen [email protected]
Warm welkom commissie Kim van der Doelen [email protected]
     
Externe commissies Contactpersoon Mailadres
Bouwcommissie MFA Mark van Druten [email protected]
Commissie Sport en Spel MFA Jos de Haas [email protected]

 

Voor de volledige samenstelling van de commissies inclusief aanspreekpunt binnen het bestuur, zie klik hier.   

*voor een verdere toelichting op de vertrouwenscontactpersoon en de namen en telefoonnummers van de vertrouwenscontactpersonen zelf: klik hier.